Albion

Albion Minerals
to gwarancja najwyższej
przyswajalności i biodostępności
składników mineralnych

Instytut Matki i Dziecka

Pozytywna opinia
Instytutu Matki i Dziecka

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

Rekomendacja
Zespołu Ekspertów Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego